عکاسی با تم های پاییزی و هالویین آتلیه کفشدوزک در ۴ فرم مختلف و یک لوکیشن خانوادگی با تـــم پاییز انجام میشــود . ما بـرای تمامـــی کوچولوها از ۵ روزه تا ۵ سـاله لباس آماده کردیم ضمن اینکه برای دکور خانوادگی ( تم پاییز ) بـرای مادر و کودک ۲ تا ۴ سال دختر لباس ست داریم . شرایط عکاســی در جشنــواره پاییزی با محدودیـ​​​​​​​ت ۵ قطعه عکس و زمان عکاسی ۲ ساعته صورت می پذیرد .