عکاسی با تم های نـورزی ۱۴۰۰ آتلیه کفشدوزک در ۴ فرم مختلف و یک لوکیشن خانوادگی با تـــم هفت سیــن انجام میشــود . ما بـرای تمامـــی کوچولوها از ۵ روزه تا ۵ سـاله لباس آماده کردیم ضمن اینکه برای دکور خانوادگی ( تم هفت سیـن ) بـرای مادر و کودک ۲ تا ۴ سال دختر لباس ست داریم . شرایط عکاســی در جشنــواره نــورزی با محدودیـ​​​​​​​ت ۵ قطعه عکس و زمان عکاسی ۲ ساعته صورت می پذیرد .