عکاسی با تم های نوروز ، بهار و ولنتاین آتلیه کفشدوزک در ۵ فرم مختلف و یک لوکیشن خانوادگی با تـــم هفتسین انجام میشــود . ما بـرای تمامـــی کوچولوها از ۵ روزه تا ۵ سـاله لباس آماده کردیم ضمن اینکه برای دکور خانوادگی ( نوروز ) بـرای مادر و کودک ۲ تا ۴ سال لباس ست داریم . شرایط عکاســی در جشنــواره نوروزی با محدودیـ​​​​​​​ت ۵ قطعه عکس و زمان عکاسی ۲ ساعته صورت می پذیرد .